دانلود سریال خارجی با زبان اصلی


لیست جدیدترین و بروزترین سریال های خارجی

اگر به دنبال جدیدترین سریال های خارجی با زیرنویس فارسی هستید مسیر را درست آمده اید ! اینجا دنیای سریال های خارجی جدید به همراه آرشیو سریال های خارجی قدیمی است !

دانلود سریال The Rookie با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.0/10
The Rookie (2018–)
دانلود سریال The Simpsons با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.7/10
The Simpsons (1989–)
دانلود سریال The Cleaning Lady با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.1/10
The Cleaning Lady (2021–)
دانلود سریال X-Men '97 با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 9.0/10
X-Men '97 (2024–)
دانلود سریال Parish با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.9/10
Parish (2024–)
دانلود سریال The Walking Dead: The Ones Who Live با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 9.3/10
The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)
دانلود سریال The Regime با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.4/10
The Regime (2024–)
دانلود سریال Shogun با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 9.4/10
Shogun (2024–)
دانلود سریال FBI با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.8/10
FBI (2018–)
دانلود سریال Star Wars: The Bad Batch با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : /10
Star Wars: The Bad Batch (2021–)
دانلود سریال Solo Leveling با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.4/10
Solo Leveling (2024–)
دانلود سریال Halo با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.0/10
Halo (2022–)
دانلود سریال Ninja Kamui با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 9.1/10
Ninja Kamui (2024–)
دانلود سریال Will Trent با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.6/10
Will Trent (2023–)
دانلود سریال Tokyo Vice با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.0/10
Tokyo Vice (2022–)
دانلود سریال Invincible با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.9/10
Invincible (2021–)
دانلود سریال Station 19 با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.5/10
Station 19 (2018–)
دانلود سریال Manhunt با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.2/10
Manhunt (2024–)
دانلود سریال The New Look با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.9/10
The New Look (2024–)
دانلود سریال 9-1-1 با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.8/10
9-1-1 (2018–)
دانلود سریال Chicago Fire با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.9/10
Chicago Fire (2012–)
دانلود سریال Chicago Med با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.5/10
Chicago Med (2015–)
دانلود سریال Chicago P.D. با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.1/10
Chicago P.D. (2014–)
دانلود سریال Family Guy با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.1/10
Family Guy (1999–)