دانلود فیلم انیمیشن خارجی

آرشیو جدیدترین و بهترین انیمیشن های خارجی با دوبله فارسی و همچنین بصورت زبان اصلی و با زیرنویس فارسی.


دانلود فیلم Orion and the Dark 2024
IMDb : 6.5/10
Orion and the Dark 2024
دانلود فیلم Tiger's Apprentice 2024
IMDb : 5.5/10
Tiger's Apprentice 2024
دانلود فیلم Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One 2024
IMDb : 6.5/10
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One 2024
دانلود فیلم Migration 2023
IMDb : 6.8/10
Migration 2023
دانلود فیلم Wish 2023
IMDb : 5.8/10
Wish 2023
دانلود فیلم Chicken Run: Dawn of the Nugget 2023
IMDb : 7.1/10
Chicken Run: Dawn of the Nugget 2023
دانلود فیلم Trolls Band Together 2023
IMDb : 6.0/10
Trolls Band Together 2023
دانلود فیلم Leo 2023
IMDb : 7.1/10
Leo 2023
دانلود فیلم Scarygirl 2023
IMDb : 6.2/10
Scarygirl 2023
دانلود فیلم Elemental 2023
IMDb : 7.1/10
Elemental 2023
دانلود فیلم Carl's Date 2023
IMDb : 6.4/10
Carl's Date 2023
دانلود فیلم Strays 2023
IMDb : 6.4/10
Strays 2023
دانلود فیلم Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023
IMDb : 9.1/10
Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023
دانلود فیلم Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2023
IMDb : 7.7/10
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2023
دانلود فیلم The Monkey King 2023
IMDb : 6.0/10
The Monkey King 2023
دانلود فیلم Ladybug & Cat Noir: Awakening 2023
IMDb : 6.1/10
Ladybug & Cat Noir: Awakening 2023
دانلود فیلم Resident Evil: Death Island 2023
IMDb : 7.3/10
Resident Evil: Death Island 2023
دانلود فیلم Justice League: Warworld 2023
IMDb : 5.9/10
Justice League: Warworld 2023
دانلود فیلم Ruby Gillman, Teenage Kraken 2023
IMDb : 5.9/10
Ruby Gillman, Teenage Kraken 2023
دانلود فیلم The Super Mario Bros. Movie 2023
IMDb : 7.3/10
The Super Mario Bros. Movie 2023
دانلود فیلم The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes 2022
IMDb : 6.8/10
The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes 2022
دانلود فیلم The Quintessential Quintuplets Movie 2022
IMDb : 7.2/10
The Quintessential Quintuplets Movie 2022
دانلود فیلم Suzume 2022
IMDb : 7.8/10
Suzume 2022
دانلود فیلم Rock Dog 3: Battle the Beat 2022
IMDb : 6.0/10
Rock Dog 3: Battle the Beat 2022